Vi gjør kollektivtrafikken tilgjengelig for alle

Konsentra AS er et heleid datterselskap av Ruter AS. Vi koordinerer, planlegger og formidler persontransport i offentlig sektor. Gjennom disponering av nær 200 minibusser og avtaler med en rekke taxiselskaper formidler vi årlig 1,2 millioner reiser på oppdrag for Ruter, Helse Sør-Øst og for kommunene i Akershus:

 • Skoleskyss for Akershus [ link ]
 • Bestillingstransport for Ruter [ link ]
 • Servicelinjer for Asker og Bærum, Nedre Romerike, Øvre RomerikeFollo og Sørum, Nes.
 • Kommunal transport som samkjøres med skoletransporten for følgende 21 kommuner i Akershus: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås, Asker, Bærum, Eidsvoll, Gjerdrum, Nannestad, Nes, Ullensaker, Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum.

 • Bunnslide01
 • Bunnslide02
 • Bunnslide03
 • Bunnslide04
 • Bunnslide05
 • Bunnslide06
 • Bunnslide07
 • Bunnslide08
 • Bunnslide09
 • Bunnslide10